VÄLKOMMEN TILL ETT ANNORLUNDA KLASSRUM

Den här sajten är för dig som är lärare och vill använda Minecraft i undervisningen. Den innehåller tips på hur du kommer igång, exempel på lektioner och länkar till inspiration. Tanken är att bygga upp ett svenskt lektionsbibliotek så hör av dig om du vill bidra med innehåll eller har länktips.
– Minecraftfröken –

Som både Minecraftlärare och Minecraftelev har du många superkrafter. Att få arbeta och samarbeta i ett virtuellt klassrum med tydliga ramar känns befriande för många. Ta vara på kreativiteten och oroa er inte för tekniken, det finns nästan alltid någon elev som besitter just dessa superkrafter.

Lisa Sällvin

Elevcraft är en öppen digital lärresurs som innehåller undervisningsmaterial kopplat till LGR11. Innehållet är skapat av Lisa Sällvin och projektet stöds av Stiftelsen för internetinfrastruktur .SE

INTERNETFONDEN